עורך דין תעבורה, נהיגה בשכרות, דיני תעבורה - אתה בידיים טובות!

אתה נמצא כאן: ראשי » מידע חשוב » ביטול צוואה

ביטול צוואה

ניתן לבטל צוואה באופנים שונים: המצווה יכול להימלך בדעתו ולהשמידה או להורות בכתב, ובחתימתו,. הוא יכול לכתוב צוואה חדשה, בנוכחות שני עדים ובעדותם, המבטלת את הצוואה הקודמת במידה שהיא סותרת את ההוראות שניתנו בצוואה הראשונה. ביטול צוואה יכול להיעשות גם על פהכאשר, לדוגמה, המצווה שרוי במצב שבו הוא מוגדר "שכיב מרע" ומודיע, בנוכחות שני עדים המבינים את כוונת דבריו כי הוא מבטל את הצוואה.

עם ביטול הצוואה לא נוצר חלל ריק ולא נוצר מרחב לפרשנות ובעיקר לניצול העדר צוואה על מנת להשתלט על נכסי המנוח. לאחר ביטול צוואה על הרכוש של המוריש חל ההסדר הקבוע בחוק כלומרירושה על פי דין.

בשל רגישות הנושא והחשש מניצול חולשת דעת וגוף של המוריש לשינוי צוואה או לביטולה (לדוגמה: במצב שבו מי מבני המשפחה מועדף ומופלה לטובה באופן בולט וקיצוני לעומת שאר היורשיםבכוח, עלולים המקופחים לפעול לביטול הצוואה באמצעים שונים, לרבות אמצעים מניפולטיביים) חשוב להסתייע בשירותו של עורך דין ירושה שייצג את האינטרס  שלכם ויגן עליו.

צוואות שונות ניתנים לפרשנויות שונות. הפירוש השונה נובע משוני באינטרסים של היורשים. חשוב לציין, כי  במקרים שבהם צוואה ניתנת לפירושים שוניםהחוק קובע כי "הפירוש המקיים אותה עדיף על פירוש שלפיו היא בטלה". ההנחה המונחת ביסוד קביעה זו היא כי הפירוש הנותן הוא זה שמשתמע מתוך הצוואה או מנסיבותיה.  הפרשנות מתבצעת מתוך כוונה למלא ככל שניתן את רצון המצווה.

עורך דין ירושה יכול למלא תפקיד חשוב ומרכזי במצב שבו מי מהיורשים מנסים לגרום לביטול הירושה, מה שעלול לקפח מי מהם שחלקו בצוואה גדול יותר מאשר החלק היחסי שלו בירושה על פי דין. במצבים שונים עלול להיווצר ניגוד אינטרסים בתוך המשפחה.

בכל מקרה בין אם קיימים תנאי סף נדרשים ומספיקים לביטול הצוואה ובין אם אינם קיימיםמדובר במצב שמי שאין להם הידע המספיק בנושא חוקי הירושה עלולים למצוא עצמם אובדי עצות.

ביטול צוואה עשוי להקל על חלוקת הרכוש כאשר היא מתקיימת ומתבצעת לפי העיקרון של ירושה על פי דין. חלוקה על פיו עושה צדק מרבי ומיטבי עם כלל היורשים על פי מיקומם במעגלי הקרבה למוריש.

גם  אם ביטול צוואה אינו מקרה שכיחייתכנו מצבים שונים המצדיקים ביטול צוואה ולכן חשוב להיערך מבעוד מועד למצב זה, שבו יהיה עליכם להתמודד עם מצב חדש ולא מוכר. אין סיבה שתעשו זאת לבדכם כאשר עורך דין ירושה יכול לסייע לכם.

ליאור מזור - בניית אתרים בוורדפרס

עורך דין תעבורה

Scroll to top