עורך דין תעבורה, נהיגה בשכרות, דיני תעבורה - אתה בידיים טובות!

אתה נמצא כאן: ראשי » דיני תעבורה » שיטת הניקוד החדשה בעבירות תנועה

שיטת הניקוד החדשה בעבירות תנועה

שיטת הניקוד החדשה בעבירות תנועה

 • שיטת הניקוד היא דרך למעקב אחר נהגים המורשעים בעבירות תעבורה.
  לשיטה אין עניין בנהגים המורשעים לעתים רחוקות והיא מתרכזת בנהגים עם עבירות תכופות.
  כשנהג מורשע בעבירות רבות בזמן קצר המערכת תגיב באמצעי תיקון.
 • כמה נקודות יש לכל עבירה?
  השיטה מבחינה בין עבירות פעוטות לבין עבירות חמורות, קיימות חמש דרגות חומרה לעבירות (מ – 2 ועד 10 נקודות).

דוגמאות:

העבירה ניקוד
העבירה ניקוד

גרירה באופנוע ללא היתר

נסיעה ללא אורות כנדרש

2 נקודות

אי-עצירה בתמרור "עצור"

נסיעה לאחור המסכנת אחרים

הפרת משטר התנועה במעגל תנועה

4 נקודות

אי ציות לתמרור "אין כניסה"

נהיגה שלא בכביש (למעט אופנוע)

חציית קו הפרדה רצוף

הסעת ילד שאינו רתום בהתקן-ריסון ברכב

6 נקודות

פניית פרסה תוך סיכון הזולת

מהירות העולה ביותר מ- 20 קמ"ש על המותר בדרך עירונית

נהיגת נהג מקצועי מעל לשעות הנהיגה המותרות

8 נקודות

כניסה לצומת באור אדום ברמזור

מהירות מעל 40 קמ"ש יותר מהמותר בדרך לא-עירונית

אי מתן זכות קדימה בתמרור "תן זכות קדימה"

סיכון הולך רגל במעבר חצייה

10 נקודות

האם יש עבירות שעליהן אין נקודות כלל?

 • כן. עבירות חנייה, רובן ככולן, הן חסרות-נקודות וגם עבירות-מהירות פעוטות הן עתה נטולות-נקודות.
  כדאי לכם להימנע מלעבור גם עליהן, כי בכל מקרה עליכם לשלם את הקנס.
 • איך מקבלים נקודות?
  אם הורשעתם בבית משפט או עברו 90 יום או ששילמתם את הקנס על עבירה מסוג "ברירת משפט", יירשם לחובתכם מספר הנקודות שנקבעו בחוק. הרשימה המלאה מופיעה בחוק וכוללת 73 עבירות (ראה תמצית טבלת ניקוד וקנסות להלן). תאריך ביצוע העבירה הוא היום הקובע לצבירת הנקודות.
 • מה קורה אם לא משלמים את הקנס?
  בתום 90 יום מהעבירה, אם הדו"ח לא שולם ולא כפרתם באשמה, יחולו עליכם הנקודות כאילו הורשעתם בדין גם אם הדו"ח לא שולם. אם כפרתם באשמה ובקשתם להישפט, חיוב או אי חיוב בנקודות – בהתאם לתוצאות המשפט.
 • מה היא תקופת צבירת הנקודות?
  תקופת צבירה – התקופה שלאורכה מחברים נקודות זו לזו לשם קביעת סך הנקודות של הנהג
  כאשר לנהג יש 12 נקודות עליו לעבור הדרכה בנהיגה נכונה
  בתום ההדרכה הנקודות יילקחו בחשבון, אלא רק לאחר שיחלפו שנתיים מתאריך ביצוע העבירה, ובתנאי שלא צבר נקודות נוספות במהלך השנתיים (ראה תשובה לשאלה "מה קורה אם צוברים עוד נקודות" להלן).
 • סיימתי קורס נהיגה מונעת וקיבלתי זימון לקורס, מה עלי לעשות?
  לגשת למכללה בה ביצעתי את הקורס עם תעודת הסיום.
 • התחלתי קורס נהיגה מונעת ולא סיימתי אותו, מה עלי לעשות?
  לגשת למכללה בה התחלתי את הקורס על מנת לסיים אותו.
 • שלמתי את האגרה לקורס נהיגה מונעת במכון הארצי וברצוני לעבור למכללה אחרת?
  עליך לסיים את הקורס באותה מכללה שלה שילמת את האגרה.
 • קבלתי זימון להשתתף בקורס נהיגה מונעת ובידי אישור מהמשטרה על ביטול עבירות התנועה שביצעתי, מה עלי לעשות?
  כשהמחשב יעודכן ע"י המשטרה תישלח הודעה לביתך על ביטול העברה. אין צורך לגשת למשרדי הרישוי בשלב זה.
 • ברצוני לדחות את השתתפותי בקורס נהיגה מונעת מהסיבה: שרות צבאי / שהייה בחו"ל / אישפוז בבית חולים / לימודים בחו"ל / שהייה בבית הסוהר, מה עלי לעשות?
  יש לשלוח את הבקשה המנומקת בצירוף מסמכים תומכים לת.ד. 6 חולון, מרכז מידע ארצי.
 • מה קורה אם מתעלמים מהזימון לקורס?
  אם בתוך שנה מיום ההודעה לא ביצעתם את אמצעי התיקון, רשות הרישוי רשאית להתלות את רישיון הנהיגה שלכם, ואסור יהיה לכם לנהוג כלל. כדאי לכם לציית לזימון, להשתתף בקורס ולעמוד בהצלחה במבחן בסופו, ולא להעז לנהוג ללא רישיון נהיגה.
 • מה קורה אם צוברים עוד נקודות?
  אם כשלתם והורשעתם שוב בעבירות תנועה וצברתם 22 נקודות, תקופת הצבירה תוארך לארבע שנים
  אם יירשמו לחובתכם עוד 2 נקודות או יותר, כלומר יהיו רשומות לחובתכם 24 נקודות או יותר, רשות הרישוי תזמן אתכם לקורס ייעודי (השונה מהקורס הבסיסי) בנהיגה נכונה בדרך עירונית או בדרך לא- עירונית.
 • מה פירוש הארכת תקופת הצבירה?
  משמעות ההארכה היא שתקופת הצבירה תוארך בשנתיים נוספות דהיינו: תקופת הצבירה תהיה ארבע שנים.
 • ואם בכל זאת צוברים עוד נקודות?
  אזהרה!
  אם בתקופת צבירה נצברו לחובתכם 36 נקודות או יותר ייפסל רישיון הנהיגה שלכם לשלושה חודשים.
  הוא יחודש אחרי שתעמדו במבחן עיוני (תיאוריה).
 • האם אפשר למחוק נקודות ע"י השתתפות בקורס מרצון?
  לא. אין מחיקת נקודות אלא בתום תקופת הצבירה. הנוהג שהיה קיים בעבר הופסק ועבר ללא שוב.
 • למה נקבע מדרג נקודות רחב יותר מבעבר?
  מדרג הנקודות החדש כולל 5 דרגות, מ-2 נקודות ועד 10 נקודות.
  הפריסה הזאת הוגנת יותר מהקודמת שבה היו 3 דרגות בלבד, ושלוש עבירות פעוטות היו משלחות אתכם לקורס הבסיסי. בנוסף בוטלה עתה שליחת נהג לקורס בגין עבירה יחידה וכדי לשלוח נהג לקורס המערכת ממתינה עד שהנהג עבר לפחות 2 עבירות.
 • מה קורה למי שיש נקודות "ישנות"?
  מי שהיו לחובתו 2 או 4 נקודות ישנות – עם כניסת השיטה החדשה לתוקף, הנקודות האלה נמחקות והוא החל את השיטה החדשה במאזן אפס נקודות. זו מחיקה חד-פעמית. היה ונצברו 6 נקודות ויותר בשיטה הישנה והנהג לא ביצע את האמצעי הנדרש, העבירות יומרו לשיטה החדשה, ובמידת הצורך הנהג יוזמן לביצוע אמצעי – בהתאם לנקודות החדשות שיירשמו.
 • האם השתנו גם הקנסות על העבירות?
  כן, אבל הקנסות אינם חלק משיטת הניקוד. במקום 15 דרגות קנס ("ברירת קנס" בלשון הציבור) שהיו בעבר יש עתה חמש דרגות בלבד וגם מחמישתן כדאי להימנע (100, 250, 500, 750 ו- 1000).
  כל השינויים בקנסות על כל העבירות המסווגות "ברירת משפט" מנויים בצו התעבורה, כפי שפורסם בקובץ התקנות 6180 , ביום כ"ב בתמוז התשס"ב, 7/7/02.
 • האם יחד עם מחיקת הנקודות נמחקת גם ההרשעה?
  לא. ההרשעות שלכם נשארות רשומות גם להבא ואינן נמחקות. הן מהוות את גיליון ההרשעות שלכם.
 • מה הדרך הטובה ביותר להתגונן משיטת הניקוד?
  יש חיסון מלא, אוטומטי ומתמיד משיטת הניקוד, והוא חל על נהגים שאינם מורשעים בעבירות תנועה כלל או שמורשעים בהן לעתים רחוקות.
  הכלל הוא:
  לא לצבור נקודות בנהיגה!
 • כל זה מעוגן בחוק?
  כן, ואם מעניינים אתכם נוסח החוק ורשימת כל העבירות (ונקודותיהן), אפשר לעיין בחלק ז' החדש בתקנות התעבורה, כפי שפורסם (תקנות 544 עד 551) בקובץ התקנות 6204 ביום י"ח בחשון התשס"ג, 24/10/2002.

דוגמאות נוספות לניקוד וקנסות:

סוג העבירה הקנס ניקוד
סוג העבירה הקנס ניקוד
אורות חורף דרך שאינה עירונית (1 בנובמבר עד 31 במרץ) 100 ש"ח 2
נהג המניח לנוסע לשבת במושב האחורי ללא חגורות בטיחות – דו"ח לנהג 100 ש"ח 2
נסיעה וישיבה במושב האחורי ללא חגורת בטיחות – דו"ח לנוסע 100 ש"ח 2
פנס חזית אינו מאיר 100 ש"ח 2
פנס אחורי אינו מאיר 100 ש"ח 2
מערכת האורות בלתי תקינה 100 ש"ח 4
נהג המניח לנוסע לשבת במושב הקדמי ללא חגורת בטיחות – דו"ח לנהג 250 ש"ח 2
נהיגה על המדרכה שלא לשם חצייתה 250 ש"ח 2
נסעת וישבת במושב הקדמי ללא חגורת בטיחות – דו"ח לנוסע 250 ש"ח 2
אי מתן זכות קדימה במעגל תנועה 250 ש"ח 4
אי עמעום אור הדרך ("אורות גבוהים") בנסיעה אחרי רכב 250 ש"ח 4
אי ציות לתמרור עצור- באי עצירה בלבד תוך מתן זכות קדימה 250 ש"ח 4
נסיעה לאחור ללא צורך 250 ש"ח 4
עקיפה מימין 250 ש"ח 6
אי חגירת חגורת בטיחות – לנהג 250 ש"ח 6
אי מתן זכות קדימה לרכב ממול, כשהנתיב חסום 250 ש"ח 6
נהיגה שלא בימין הדרך 250 ש"ח 6
הסעת ילד ללא מושב בטיחות כדין 250 ש"ח 6
נהיגת רכב כאשר הראות מן השמשות מוגבלת הזמנה לדין 6
תוקף רישיון הרכב פקע פחות מ- 6 חודשים 250 ש"ח 6
תוקף רישיון הנהיגה פקע וטרם עברו 6 חודשים מיום פקיעת תוקפו 250 ש"ח 8
אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים מעבר חצייה בבטחה 500 ש"ח 4
הפרעה לתנועה / עיכוב בתנועה 500 ש"ח 4
שימוש בפלאפון 500 ש"ח 4
אי ציות לתמרור איסור כניסה 500 ש"ח 6
כניסה לצומת כאשר אין אפשרות להמשיך בנסיעהכניסה לצומת כאשר אין אפשרות להמשיך בנסיעה 500 ש"ח 6
נהיגה בחוסר זהירות 500 ש"ח 6
עקיפה על קו הפרדה רצוף הזמנה לדין 10
נסיעה ימינה או שמאלה בניגוד להוראת התמרור או לחץ המסומן על פני הכביש 500 ש"ח 6
עקיפה לפני מעבר חציה 500 ש"ח 6
אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל הזמנה לדין 8
נהיגת רכב שהמטען אינו מאובטח 500 ש"ח 8
נהיגת רכב שהמטען אינו מאובטח 500 ש"ח 8
עקיפת רכב שנעצר לפני צומת 500 ש"ח 8
עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חציה 500 ש"ח 8
נסיעה בנתיב תנועה ציבורי 500 ש"ח 0
נהיגה בשוליים – למעט אופנועים 750 ש"ח 6
מהירות מעל למותר 30 – 21 קמ"ש בדרך עירונית 750 ש"ח 8
מהירות מעל למותר 40 – 26 קמ"ש בדרך שאינה עירונית 750 ש"ח 8
נזילת שמן במידה העלולה לגרום הטרדה לעוברי דרך או לפגוע בבטיחות 1000 ש"ח 6
נסיעה ברמזור אדום 1000 ש"ח 10

חיפשים אחרונים:

 • כמה נקודות זה שלילה (237)
 • כמה נקודות לשלילה (18)
 • שיטת הניקוד החדשה 2012 (18)

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר להשארת תגובה.

ליאור מזור - בניית אתרים בוורדפרס

עורך דין תעבורה

Scroll to top