עורך דין תעבורה, נהיגה בשכרות, דיני תעבורה - אתה בידיים טובות!

אתה נמצא כאן: ראשי » תביעות נזיקין » תשלום תכוף ותשלום עיתי בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

תשלום תכוף ותשלום עיתי בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

תשלום תכוף ותשלום עיתי בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מקנה לנפגעי תאונות הדרכים זכות לקבלת פיצויים בהתאם לנזקי הנפגע בתאונה.
ישנם שני מסלולים לתשלום הפיצויים לזכאים בחוק הפיצויים: הראשון, תשלומי פיצויים המשולמים לנפגע מפעם לפעם לאורך תקופה, הלוא הם פיצויים עיתיים, והינם מהווים חלק מן התשלום הכולל והסופי שייפסק למבוטח- קרי תשלומים "על החשבון".

תשלומים אלו הינם בעלי חשיבות מרובה בהינתן כי המדובר בתביעות גדולות ומורכבות הנמשכות על פני זמן רב, במהלכו נזקק התובע לכסף על מנת להמשיך, ככל שניתן, להמשיך באורחות חייו כרגיל. תשלום פיצויים עיתיים ישולם לנפגע התאונה כאשר איבד 40% או יותר מכושר השתכרותו, או כאשר הפיצויים מיועדים לשמש לו מקור עיקרי למחייה.

במקרה כזה מוסמך בית המשפט לפסוק פיצויים בתשלום עיתי כשישנו חשש שבמקרה שישולם תשלום חד פעמי, עלול הנפגע, כעבור זמן, לרוקן כספו, מבלי שיהא לו מקור כספי להמשיך ולהתקיים. ככל שתחול החמרה במצבו של הנפגע , נשמרת לו הזכות לפנות לבית המשפט ולבקש את הגדלת הפיצויים שנפסקו לצורכי מחייתו.

תשלומים עיתים מגיעים גם לתלויים (אלמנתו, ילדיו), החוק קובע כי בנסיבות בהן גרמה התאונה למותו של אדם, והיה אותו אדם אילולא מת, זכאי לפיצויים בגין חבלת גוף, יהיה בן זוגו, הורו וילדו זכאים לפיצויים מן האדם האחראי לעוולה. התלויים יהיו זכאים לתשלום עיתי רק אם יוכח שפרנסתם כולה או מקצתה הייתה עליו ערב פטירתו. הם צריכים להוכיח כי הם עתידים לסבול הפסד ממון עקב מות הנפגע.
תשלום תכוף: משמעותו בחוק מתן תשלום של סכום כסף בטרם נתברר כל המשפט לגופו. ניתן יהיה לפסוק לניזוק פיצויים תכופים למימון הוצאותיו עוד בטרם סיום ההליכים המשפטיים.
תכלית התשלום התכוף היא הושטת סיוע ראשוני, מהיר וזמני לנפגע או לתלוייו עד למתן פסק דין בתביעתו לפיצויים. בתביעה בה נתבע תשלום תכוף הסעד הנדרש הינו דחוף ובית המשפט לא נכנס לפרטי הנזק ובשלב זה בית המשפט לא מחוייב להכריע האם התאונה היא אכן תאונת דרכים כהגדרתה בחוק הפיצויים, ובלבד, שהוא סבור כי הנפגע זכאי לפיצויים.
בבקשתו של נפגע לקבלת תשלום תכוף בודק בית המשפט רק האם זכאי הנפגע, לכאורה, לפיצויים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. הסעד לתשלום תכוף הוא סעד דחוף, סעד של חרום שאין להתלותו או לדחותו אלא בהתקיים ספק של ממש בעצם זכאותו של הנפגע.

בהינתן כי זכאותו של התובע לפיצויים נובעת מחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הרי שהינו זכאי לתשלום תכוף.
בעניין זה קבע בית המשפט כי גם אם קיים ספק, אין זה ראוי שעד לבירור שאלת הזכאות בהליך המשפטי העיקרי, יוותר התובע תלוי בין הכיסאות – בניגוד לתכלית הוראות החוק בדבר תשלום תכוף.

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר להשארת תגובה.

ליאור מזור - בניית אתרים בוורדפרס

עורך דין תעבורה

Scroll to top