עורך דין תעבורה, נהיגה בשכרות, דיני תעבורה - אתה בידיים טובות!

אתה נמצא כאן: ראשי » דיני תעבורה » כיצד יש לנהוג במקרה של תאונת דרכים?

כיצד יש לנהוג במקרה של תאונת דרכים?

ההנחיות קבועות בסעיף 144 לתקנות התעבורה הקובע כי במקרה של תאונת דרכים שתוצאותיה הריגה או פגיעה בגוף יש לנהוג כדלקמן:

נוהג רכב המעורב בתאונה שכתוצאה ממנה נהרג אדם או נפגע, יפעל לפי הוראות אלה:

1. יעצור מיד את הרכב במקום התאונה או קרוב אליו ככל האפשר, ולא יזיזנו ממקומו אלא אם יש  הכרח להשתמש ברכב לצורך ביצוע האמור בפסקה הבאה או אם שוטר הרשה את הדבר.

2. בהתאם לנסיבות המקרה ומקום התאונה, יגיש לכל אדם שנפגע באותה תאונה עזרה מתאימה ובמיוחד.

3. ידאג למניעת כל נזק נוסף לנפגע.

4. יגיש לנפגע עזרה ראשונה שביכולתו להגיש על פי הכשרתו.

5. יזעיק למקום התאונה את שירותי ההצלה המקצועיים הנחוצים על פי נסיבות המקרה ובין השאר, אמבולנס, משטרה ומכבי אש.

6. ימתין ליד הנפגע עד להגעת שירותי ההצלה המקצועיים.

7. במקום שאין אפשרות לפנות את הנפגע באמבולנס ידאג להעברתו ברכב מתאים אחר לתחנת  עזרה ראשונה, לבית חולים או לרופא. אירועה ויפרט בהודעה את –

8. ימסור לשוטר, או לאדם שנפגע או לנוהג רכב אחר המעורב באותה תאונה, או לכל נוסע או אדם שהיה בחברתו של הנפגע, את שמו ומענו, את מספר רישיון הנהיגה ומספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ושם בעלו ומענו, ויציג לפי דרישתם את רישיון הנהיגה, רישיון הרכב או תעודת הביטוח ואת תעודת הזהות אם היא נמצאת ברשותו וירשה להעתיק כל פרט הרשום בהם.

9. יודיע מיד ככל האפשר ובאמצעי הקשר המהירים ביותר לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה על:

א) שמו ומענו;

ב) מקום האירוע ומקום הימצאו הוא, ואם ידוע לו – גם שם האדם שנפגע ולאיזה מקום הועבר לטיפול;

(ב) לא יזיז אדם רכב המעורב בתאונה כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם הרשהו שוטר לעשות כן או אם יש הכרח בכך לצורך הגשת עזרה למעורבים בתאונה זו.

 

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר להשארת תגובה.

ליאור מזור - בניית אתרים בוורדפרס

עורך דין תעבורה

Scroll to top