עורך דין תעבורה, נהיגה בשכרות, דיני תעבורה - אתה בידיים טובות!

אתה נמצא כאן: ראשי » דיני תעבורה » פסילה מנהלית

פסילה מנהלית

פסילה מנהלית הינה בסמכות של קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה ותבוצע כאשר:

היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות ברף מסוכנות גבוה כגון עקיפה מסוכנת, נהיגה במהירות מופרזת, אי מתן זכות קדימה, נהיגה ברכב תחת השפעת סמים או משקאות משכרים, סיכון הולך רגל החוצה במעבר חצייה ומטען חורג (העבירות מפורטות בתוספת הרביעית לפקודה). או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש; רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אל קצין המשטרה או ליטול ממנו את רישיון הנהיגה.

נטל השוטר את רישיון הנהיגה, ייתן לנהג אישור על נטילת הרישיון וזימון להופיע בתוך שלושה ימים במועד שיקבע, בפני קצין משטרה, לצורך החלטה בדבר פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה שלו;

לא נטל השוטר את רישיון הנהיגה רשאי הוא לתת לנהג זימון להופיע, בתוך שלושה ימים במועד שיקבע, בפני קצין משטרה, לצורך החלטה בדבר פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה שלו.

היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג שביצע את העבירה ינהג כלהלן, לפי העניין:

בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – יפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 90 ימים;

בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 60 ימים;

בעבירה מן המפורטות מעלה – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 30 ימים.

לא הופיע הנהג בפני קצין המשטרה במועד שזומן אליו, רשאי קצין המשטרה לפסול אותו מהחזיק ברישיון הנהיגה גם בהעדרו, ומאותו מועד יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל מהחזיק רישיון נהיגה והינו נוהג בזמן פסילה.

פסילה שהטיל קצין משטרה על הנהג מהחזיק רישיון נהיגה תחל ממתן ההחלטה.

בחישוב תקופת הפסילה לא תבוא במניין התקופה שחלפה עד מסירת הרישיון לרשות שנקבעה לכך בתקנות ובדרך שנקבעה.

אם קצין משטרה שוכנע כי לא יוגש כתב אישום נגד בעל הרישיון

בית המשפט המוסמך לדון בעבירה, שבשלה נפסל מנהלית הרישיון רשאי להאריך את הפסילה עד לגמר בירור הדין או לבטל אותה, בתנאים או ללא תנאים. יחזיר את רישיון הנהיגה למי שנפסל פסילה מנהלית.

ניתן לפנות לבית המשפט לתעבורה בבקשה לביטול הפסילה המנהלית ולהשיב את הרישיון לנהג שנפסל.

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר להשארת תגובה.

ליאור מזור - בניית אתרים בוורדפרס

עורך דין תעבורה

Scroll to top