עורך דין תעבורה, נהיגה בשכרות, דיני תעבורה - אתה בידיים טובות!

אתה נמצא כאן: ראשי » עורך דין תעבורה » שימוש ברכב ללא רשות הבעלים

שימוש ברכב ללא רשות הבעלים

שימוש ברכב ללא רשות הבעלים הינה אחת מעבירות התנועה חמורות ביותר בפקודת התעבורה. אם יוכח לבית המשפט בעזרת עורך דין תעבורה כי מדובר בנסיבות חריגות ומיוחדות, תיתכן הפחתה מעונש המינימום. חרף על כך ניתן לראות רבים הרואים זאת כעבירה קלה ופעמים רבות קורה שבהם "משאילים" או "לוקחים לסיבוב" את הרכב ללא רשות מהבעלים. הבעלים זה יכול להיות: החבר, האח, אבא או אמא או כל מי שלקחת ממנו את רכבו שלא בידיעתו ובהסכמתו.

כך קורה שהאדם הנוהג ברכב עושה זאת ללא רשות וידיעת הבעלים ויזדקק בהמשך לשירותיו של עורך דין תעבורה. יש לתת את הדעת על כך שעבירת שימוש ברכב ללא רשות היא גם במקרה בו הרכב נלקח לזמן קצוב מראש בלבד, או שהנהג התכוון להחזיר את הרכב או לא. כך שגם אם הנהג נסע מרחק קצר והרכב כבר הוחזר לבעליו, העבירה במקומה עומדת.

במידה ונעשה שימוש ברכב ללא ידיעת הבעלים, העונש המקובל הוא פסילת רישיון או קבלתו לתקופה של שישה חודשים לכל הפחות. ישנם מקרים בהם בעזרת עורך דין תעבורה מקצועי הפסילה תעמוד על תקופה מועטה יותר, זאת לאחר שהוא שכנע את בית המשפט על הנסיבות המיוחדות שהיו במקרה זה. על הנאשם יוטלו עונשים נוספים מלבד עונש פסילת רישיון, כיוון שההבדל בין עבירה זו לגניבה הינו דק ביותר. הסעיפים בהם יואשם הנהג יקבעו על ידי בית המפשט שיכריע בכל מקרה לגופו.

עבירת שימוש ברכב ללא רשות הבעלים מיוחסת בדרך כלל לצעירים שלוקחים בקלות ראש את עניין השימוש ברכב ללא רשות, ואינם רואים בכך גניבה או משהו מעין זה. במקרים רבים מדובר בקטין שלוקח את רכב הוריו ללא רשותם בזמן שהייתם בחו"ל או כשהם ישנים. במידה וההורים ירצו למנוע כתב אישום פלילי על בנם בגין גניבה או שימוש ברכב ללא רשות הבעלים, והם ייקחו את האשמה על עצמם, הם עלולים לקבל כנס כספי ועונש של חמש שנות מאסר בפועל על פי חוק. במקרה זה רק בעזרת שירותיו של עורך דין תעבורה מקצועי שיבחן היטב את נסיבות המקרה על כל צדדיו תוכל להיות הקלה בעונש.

על פי חוק ישנה הבחנה בין שלושה מצבים בעבירה של שימוש ברכב ללא רשות הבעלים:

א.  כאשר השימוש ברכב ללא רשות הבעלים נעשה על ידי אדם ללא רישיון נהיגה בתוקף- רישיונו יפסל לשלוש שנים מינימום, בנוסף לעונש נוסף לפי החלטת בית המשפט. במקרה זה לא מדובר ברישיון נהיגה שאינו בתוקף מסיבות טכניות, אלא מסיבות אחרות.

ב. כאשר השימוש ברכב ללא רשות הבעלים נעשה על ידי אדם עם רישיון נהיגה בתוקף- רישיונו יפסל לששה חודשים לכל הפחות.

ג. כאשר השימוש ברכב נעשה על ידי אדם ללא רישיון נהיגה כלל, ובאישור והסכמת הבעלים- במקרה זה מדובר בעבירה חמורה ביותר של התרת נהיגה. העונש על עבירה זו הוא מאסר בפועל לשלוש שנים לכל הפחות של מתיר הנהיגה. במידה והנהג היה קטין שאינו יכול לקבל רישיון נהיגה, מתיר הנהיגה ייענש בחמש שנות מאסר ובקנס כספי. כמו כן רישיונו ייפסל לשלוש שנים לכל הפחות. עורך דין תעבורה יכול להביא להפחתה מעונש המינימום כאשר יוכיח לבית המשפט שמדובר בנסיבות חריגות ומיוחדות.

ליאור מזור - בניית אתרים בוורדפרס

עורך דין תעבורה

Scroll to top